Sekretesspolicy | W2M Laser

W2M Oy

Register- och sekretesspolicy

Detta är W2M Industries Oy:s register och sekretesspolicy i enlighet med företagets allmänna EU-dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 01.01.2022. Senast ändrad 01.01.2022.

1. Styrenheten

W2M Industries Oy, Koivulendontie 2, 01510 Vantaa, Finland
[email protected]
0500-438 747

2. Registeransvarig kontaktperson

Väisänen Mats
[email protected]
+358 500 438 747

3. Namnet på registret

W2M Industries Oys kund- och marknadsregister.

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är
– personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, individualiserat, informerat och otvetydigt)
– ett avtal som den registrerade är part i
– den registeransvariges legitima intresse (t.ex. kundförhållande före avtal, anställningsförhållande, medlemskap).

Syftet med att behandla personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla en kundrelation, marknadsföring m.m.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets informationsinnehåll

De uppgifter som lagras i registret är: persons namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbadresser, IP-adress till nätverksanslutningen, ID/profiler i sociala medietjänster, information om prenumererade tjänster och deras ändringar, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundförhållandet och de tjänster som beställts.

IP-adresserna till webbplatsens besökare och de cookies som behövs för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, t.ex. för att säkerställa datasäkerhet och för att samla in statistik om besökare på Sajten i de fall de kan anses vara personuppgifter. Vid behov kommer samtycke från tredjepartscookies att begäras separat.

6. Regelbundna informationskällor

De uppgifter som lagras i registret hämtas från kunden t.ex. Meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.
Kontaktuppgifter till företag och andra organisationer kan också samlas in från offentliga källor som webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

7. Regelbundna överföringar av uppgifter och överföringar av uppgifter utanför EU eller EES

Informationen lämnas inte regelbundet till andra parter. Informationen får publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Uppgifterna kan också komma att överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES.

Vi använder Google Analytics och Albacross för att spåra trafik till vår offentliga webbplats och rikta försäljning. Båda arbetar oberoende under sina egna integritetsklausuler och vi rekommenderar starkt att du granskar dem:

Sekretesspolicy – Sekretess och villkor – Google Policies
GDPR – Albacros

Pipedrive, leverantören av vårt kundhanteringssystem, använder informationen som samlas in från vår webbplats för att möjliggöra tjänsterna. Du kan läsa Pipedrives sekretesspolicy:

Privacy Policy | Pipedrive

8. Registersäkerhetsprinciper

Registret ska hanteras med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska vara tillräckligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar är den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara tillgodosedd. Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den tillhör.

9. Rätt till insyn och rätt att begära rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i registret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifter som lagrats om honom eller henne ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att styrka sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). Registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel restriktioner för behandling av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att styrka sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Cookiepolicyer

Detta är W2M Industries Oy:s cookiepolicy. Utarbetad 01.01.2022. Senast ändrad 01.01.2022.

Vår webbplats använder cookies. Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar cookies” accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats. Cookies gör det också möjligt för oss att utveckla vår verksamhet.

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares enhet av en webbläsare. Cookies ställs endast in på användarens terminal med den webbplats som användaren bjuder in. Endast servern som skickade kakan kan senare läsa och använda kakan. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminal eller filer och kan inte användas för att komma åt program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies.

Cookies är indelade i underkategorier: obligatoriska cookies, funktionella cookies, produktutveckling och affärsrapportering, reklamrapportering och reklaminriktning. Obligatoriska cookies kan inte blockeras. De är relaterade till säkerhet och möjliggörande av webbplatsen. Obligatoriska cookies innehåller inte personligt identifierbar information.

Det finns några tredjepartsverktyg eller plugin-program som är relevanta för driften av tjänsten:

Inbäddade sociala medier eller videotjänster på sajterna, eller möjligheter att dela och gilla sociala medier, kan samla in information om användare av onlinetjänster, till exempel för att rekommendera innehåll eller spåra trafik.

Vi använder cookies från tredje part såsom Google. Cookies spårar användningen av vår webbplats, som kan kombineras med annan information. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att lämnas utanför vårt företags riktade reklam.

Cookies som används för att förbättra vår tjänst tillåter oss att spåra besök och trafikkällor för att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. Med hjälp av cookies kan vi utveckla vår tjänst för våra kunders bästa. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du besökte vår sida och vi kommer inte att kunna spåra din aktivitet. Dessa cookies innehåller inte personligt identifierbar information.

Om du vill kan du blockera icke-obligatoriska cookies eller begränsa användningen av cookies, samt radera cookies som redan har lagrats via cookie-bannern på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies och finska kakrekommendationer på Traficoms webbplats
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår cookiepolicy, till exempel på grund av tjänsteutveckling eller tvingande lagstiftning.